Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Zarządzenia w roku 2021

 • Zarządzenie 3/2021 z 15-03-2021 POD NAZWĄ: Zarządzenie nr 3/2021 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi z dnia 15 marca 2021r. w sprawie naliczenia nauczycielom dodatku za trudne warunki pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi.
 • Zarządzenie 2/2021 z 1-03-2021 POD NAZWĄ: Zarządzenie nr 2/2021 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyboru instytucji finansowej i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi.
 • Zarządzenie 1/2021 z 29-01-2021 POD NAZWĄ: Zarządzenie nr 1/2021 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2021 r.   w sprawie powołania Komisji do wyboru instytucji finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi.

Zarządzenia w roku 2020

 • Zarządzenie Nr 6/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie stosowania procedur bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.
 • Zarządzenie Nr 5/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania, w czasie wykonywania czynności zawodowych w przestrzenie publicznej i w budynku Poradni, środków ochrony indywidualnej w okresie epidemii Covid-19
 • Zarządzenie 4/2020 z 10-04-2020 POD NAZWĄ: Zarządzenie nr 4/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań pracowników Poradni, w okresie epidemii COVID-19.
 • Zarządzenia 3/2020 z 25-03-2020 POD NAZWĄ: Zarządzenie nr 3/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi od 26 marca 2020 r. do czasu odwołania, stosownym rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej, czasowego ograniczenia funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19 spowodowaną koronawiruem SARS-coV-2.
 • Zarządzenie 2/2020 z 13-03-2020   POD NAZWĄ: Zarządzenie 2/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia13-03-2020 r. w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi w dniach od 16 do 25 marca 2020 r. w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. 

Zarządzenie Nr 1/2020 dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi z dnia 10-03-2020r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu


Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie obowiązku uzyskania pisemnej zgody dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.

Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ewidencji składników majątku.

Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 22 maja 2017r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół i placówek prowadzących wspólną obsługę w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi.

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności do dalszego użytkowania przedmiotów ujętych w ewidencji ilościowej oraz ilościowo-wartościowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi stanowiących majątek ruchomy placówki.

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi.

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi Regulaminu służby przygotowawczej.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie wprowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi kodeksu etyki.

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zabezpieczenia i ochrony mienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi.

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury.

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności do dalszego użytkowania przedmiotów ujętych w ewidencji ilościowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi stanowiących majątek ruchomy placówki.

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad gromadzenia i przetwarzania informacji niejawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi.

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 8 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności do dalszego użytkowania przedmiotów ujętych w ewidencji ilościowej oraz ilościowo-wartościowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi stanowiących majątek ruchomy placówki.

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności do dalszego użytkowania przedmiotów ujętych w ewidencji ilościowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 w Łodzi stanowiących majątek ruchomy placówki.

Udostępnienie treści zarządzeń na wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi
odpowiada: Barbara Łaska
data: 30-03-2021
wytworzył: Barbara Łaska
data: 30-03-2021
data: 30-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 30-03-2021 - Edycja treści
 • 29-03-2021 - Edycja treści
 • 27-03-2021 - Edycja treści
 • 24-03-2021 - Edycja treści
 • 22-03-2021 - Edycja treści
 • 20-03-2021 - Edycja treści
 • 18-03-2021 - Edycja treści
 • 29-07-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 649